Perustaminen

Partiolippukunta Lappeen Sinisten perustamistapahtuma oli Hanhijärven kansakoululla 25.3.1947 pidetty VJ-kurssi. Kurssin yhteydessä valittiin ensimmäinen lippukunnanjohtaja Arvo ”Jarru” Ruskovaara, joka oli lippukunnan perustamisen suurin puuhamies. ”Jarru” toimi Lippukunnan perustamishetkellä Lappeen seurakunnan nuoriso-ohjaajana, joten partiotoiminta tai ainakin partion kaltainen nuorisotoiminta oli hänelle jo ennestään tuttua.

Lippukunnan perustamiseen ja alkutaipaleeseen vaikutti suurilta myös Lappeen Seurakunta, joka toimi Lippukuntamme tukielimenä. Seurakunta vastasi partiotyön taloudellisesta tukemisesta ja käytännön kehittämisestä. Seurakunnan, kunnan, koulun ja kotien edustajista valittiin vanhempainneuvosto, johon kuuluivat: puheenjohtaja Martti Komulainen, sihteeri Arvo Ruskovaara, kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikko Kaarna, johtajaopettaja Sulo Kasesmaa, kauppias Oskari Kontula, autoilija Toivo Rastas ja sotilasmestari Väinö Kukkonen.

Lippu

Vuonna 1954 Lappeen Siniset saivat oman partiolippunsa. Lipun suunnittelivat yhdessä opettaja Erkki Ikonen ja partionjohtaja Esko Kaarna. Tarpeet lippuun kustansivat Lappeen seurakuntanuoret ja lipun valmistivat Lappeen Martat. Lippu vihittiin käyttöönsä partiojuhlassa Lavolan koululla 25.4.1954. Tarina kertoo, että alkuperäinen lippu vaihtoi väriään jäätyään märkänä säilytyspussiinsa. Uuden lipun, joka on entisen kaltainen on ommellut Ritva ja Maarit Nupponen. Vanha lippu ehti palvella kunniakkaat 33 vuotta.

Ensimmäinen partiokolo ja kolot sen jälkeen

Lippukunnan ensimmäinen partiokolo rakennettiin Uus-Lavolaan, kansakoulun alakertaan vuonna 1955. Kolo oli keskeisellä paikalla, sillä siihen aikaan suurin osa toiminnasta tapahtui juuri Uus-Lavolassa. Kolo valmistui seurakunnan ja vanhempien talkootyön tuloksena. Uudelle kololle valmistettiin myös jykevä hirsikalusto opettaja Sulo Kasesmaan toimesta. Kyseinen kalusto on aktiivisessa käytössä vielä vuonna 2003. Kololle maalattiin myös Pyhää Yrjänää esittävä seinäfresko opettaja Rannan toimesta.

Alkuaikojen retkeilytoiminta perinteenä ja pohjana uudelle

Myös retkeily- ja leiritoiminta saatiin käyntiin pikkuhiljaa lippukunnan perustamisen jälkeen. Partioretket talvisin tehtiin aluksi Kaislarannan saunatakkahuoneeseen. Kesäisin retkeiltiin mm. Humaljärven maastoissa. Ensimmäinen Lappeen Sinisten leiri pidettiin Ahvensaaressa Skinnarilan edustalla Väinö Reijolan mailla vuonna 1951. Sittemmin leirejä pidettiin Suur-Saimaan puolella Kutveleessa, Venäjänsaaressa, Pulsan Seppäjärven Suursaaressa ja tietenkin Humaljärvellä. Vuonna 1966 Humaljärvelle saatiinkin rakentaa oma retkeilymaja. Maja rakennettiin Humalniemen tilalle, seurakunnan maalle. Majan tarmokas puuhamies oli seurakunnan nuorisopastori ja Vartionjohtaja Paavo Hillo. Lappeen Siniset osallistuivat alkuaikoina myös suuremmille leireille.

Päivittäinen toiminta

Päivittäinen partiotoiminta oli sijoittunut Lippukunnan alkutaipaleella melko laajalle alueelle. Toimintaa oli itse asiassa koko entisen Lappeen pitäjän alueella. Toimintaa oli nimittäin keskitetty eri vuosina eri kyliin. Vartioita oli alussa Vainikkalassa, Simolassa, Kasukkalassa, Rutolassa, Vilkjärvellä, Hyrynmäessä ja Uus-Lavolassa. Pääosa toiminnasta keskittyi kuitenkin Uus-Lavolaan.

Juhlat

Lippukunnan vuosijuhlia ruvettiin alusta asti pitämään Itsenäisyyspäivänä. Joulukuun kuudennen päivän lisäksi tärkeä juhlapäivä on ollut keväällä Yrjönpäivän aikoihin pidetty partioparaati. Itsenäisyyspäivää on juhlittu yhdessä sisarlippukunta Lappeen Tuulityttöjen kanssa.

Lippukuntamme johtajat

Lippukunnan ensimmäinen ja pitkäaikaisin johtaja oli Arvo ”Jarru” Ruskovaara. Jarru johti lippukuntaa yli 20 vuotta ja loi vankan perusta tulevaisuutta silmällä pitäen. Jarrun ajoista lähtien seurakunnat ovat olleet mukana tukemassa Lappeen Sinisten partiotoimintaa. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla Lappeen Sinisiä johtivat Matti Tikka, Heikki Haimi ja Hannu Mönkäre kukin vuorollaan. 1977 astui lippukuntamme johtoon Taisto ”Tatti” Heikkilä. Taisto Heikkilä oli lippukuntamme toistaiseksi toiseksi pitkäaikaisin johtaja ja ahkera partiopersoona. Taisto Heikkilä johtikin Lappeen Sinisiä miltei 10 vuotta.jarru_tarinoi

Kuva: ”Jarru” tarinoi iltanuotiolla.

Syksyllä 1986 tehtävä siirtyi Jukka Hirvelle, jonka jälkeen Marko Heikkinen Sammonlahden seurakunnan poikatyöntekijänä johti lippukuntaa 1990. Ari Hakuli oli johdossa 1991-1993 ja Tero Haiko toimi johtajana 1994-1995. Teron jälkeen lippukunnan johtoon astui hieman nuorempi sukupolvi. Antti Erämo oli vain 17-vuotias ottaessaan tehtävän vastaan vuonna 1995. Tilanne oli erikoinen, sillä Antti Erämo oli samalla yli 100-jäsenisen lippukunnan vanhin toiminnassa mukana oleva johtaja. Koko organisaatio siis lepäsi melko nuorissa ja kokemattomissa käsissä.

Hommassa ei kuitenkaan mitä ilmeisimmin menty aivan metsään, sillä toiminta oli vireätä ja lippukunnan johto pysyi edelleen nuorissa käsissä. Juha Nalli siirtyi Lippukunnan johtajaksi juhlavin menoin marraskuussa 1998 Humaljärvellä. Partiotoiminta Lappeen Sinisissä oli muuttanut ilmettään kaikkien iältään vanhojen jäsenten jäädessä pois aktiivisesta toiminnasta. Tänä aikana tapahtui paljon erilaisia kommelluksia, mutta niistä kaikista opittiin. Ehkäpä totaalinen sukupolvenvaihdos oli myös osittain hyvä asia toiminnan uudistumisen kannalta. Uusien lippukunnanjohtajien ”Nuorisoketjun” kolmas lenkki oli Tomi Tielinen, joka nappasi kiinni vallan kahvasta eräänä elokuisena iltana vuonna 2000 Asinsaaressa. Teemu Tukiainen jatkoi 2000-luvun nuorten lippukunnanjohtajien ketjua ottamalla valtikan ja leimasimen haltuunsa niin ikään Asinsaaresa 30.8.2003.lpkjohtajat

Kuva: Lappeen sinisten Lippukunnanjohtajat 1992-2003. Kuva otettu itsenäisyys
päiväjuhlassa Sammonlahden kirkolla 2003.

Koonnut: Juha Nalli, Arvo ”Jarru” Ruskovaaran kokoaman historiikin pohjalta, täydentänyt Antti Erämo 23.2.2023

Lappeen Sinisten lippukunnanjohtajat:

2023 Jesse Mikkola

2022 Jesse Mikkola

2021 Jesse Mikkola

2020 Jesse Mikkola

2019 Jesse Mikkola

2018 Jesse Mikkola

2017 Jesse Mikkola

2016 Jesse Mikkola

2015 Jesse Mikkola

2014 Jesse Mikkola

2013 Jesse Mikkola

2012 Jesse Mikkola

2011 Tuomas Suikkanen

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003 Tomi Tielinen / Teemu Tukiainen

2002 Tomi Tielinen

2001 Tomi Tielinen

2000 Juha Nalli / Tomi Tielinen

1999 Juha Nalli

1998 Antti Erämo / Juha Nalli

1997 Antti Erämo

1996 Antti Erämo

1995 Tero Haiko / Antti Erämo

1994 Tero Haiko

1993 Ari Hakuli

1992 Ari Hakuli

1991 Ari Hakuli

1990 Marko Heikkinen

1989 Jukka Hirvi / Marko Heikkinen

1988 Jukka Hirvi

1987 Jukka Hirvi

1986 Taisto Heikkilä / Jukka Hirvi

1985 Taisto Heikkilä

1984 Taisto Heikkilä

1983 Taisto Heikkilä

1982 Taisto Heikkilä

1981 Taisto Heikkilä

1980 Taisto Heikkilä

1979 Taisto Heikkilä

1978 Taisto Heikkilä